Under vecka 5 kommer Jon Lindh till Stenhammarskolan. Han kommer att föreläsa om vad värdegrund, respekt, etik och moral står för. Alltså en värdegrundföreläsning. Han kommer redovisa detta inför 8:orna.

 

Värdegrunden omfattar:

  • Människors okränkbarhet
  • Individers frihet och integritet
  • Alla människors lika värde
  • Jämställdhet mellan könen
  • Solidaritet mellan människor