Vi är ett flertal elever (med handledning av lärare) på Stenhammarskolan, åk 7-9,  som har valt inriktningen ”Journalistik och digitala medier”, som är en av skolans fem profiler. Syftet med våran sida är bland annat att få ut så mycket information till så många människor som möjligt. Vi vill informera människor om vad som händer runtomkring i världen och i landet då vi har observerat att nyheter är populärt hos många. Men vi vill också ha inlägg som passar de flesta människor, därför tar vi även mycket bilder och spelar in videor och podcasts. 

Vad vi lärt oss

Genom Bänkpressen har vi fått kännedom om hur en sida är uppbyggd och därmed hur en webbsida fungerar. Det har gjort att vi kunnat utvecklas i andra ämnen såsom So och Svenska. Vi får även en chans att sprida våra åsikter, informera folk om vad som händer och sker i omvärlden, men även om vad vi gör på skolan just nu. Det gör att vi använder oss av olika text changerar såsom krönikor, nyhetsartiklar och recensioner som också bidrar till kunskap i andra ämnen. Vi har även lärt oss att variera text längderna i våra inlägg. Dessutom har vi lärt oss att anpassa våra texter och inlägg efter mottagare och efter det som är populärt för tillfället.

På den här profilen har vi fått kunskap om t.ex regler på internet, hur det går till och hur bilder får användas lagligt enligt upphovsrätten. Vi använder oss därför av sökverktyget “får användas” när vi använder oss av bilder på google. Vi har även lärt oss att ge respons och att ha bra styckeindelningar i våra texter. Skrivspråket, olika slags texter, korrekturläsa, grammatiken har förbättras, lära andra och framför allt har vi fått utvecklas i språket. 

Vi har lärt oss mycket mer om upphovsrätten och källor, som även var bland det första vi arbetade med.

Vi har också fördjupat oss i olika ämnen som är intressanta. När man gör det som ett skolarbete är det väldigt begränsat och läraren väljer oftast ämnet. Så är det inte här, självklart finns det uppgifter som måste göras men det är mer frihet och man kan själv välja ämne och arbetssätt vilket gör allt mycket roligare.

Om-tävlingsbidraget

Vi har arbetat med upphovsrätt och källor på olika sätt. Vi kollade på filmklipp som handlade om upphovsrätt och varför det är viktigt att ange sina källor. Vi fick kritiskt granska olika hemsidor i förberedelse för att få idéer till vår egen hemsida. Vi har diskuterat plagiat, följden av plagiat och vad man behöver tänka på för att undvika att kopiera från andra källor. Dessutom har vi läst och arbetat med uppgifter kring licensen Creative Commons. Vi är också noga med att kontrollera texterna i flera olika steg innan de publiceras. Vi diskuterar texterna och använder oss av korrekturläsare innan vi publicerar ett inlägg. Alla de bilder som vi själva inte ritar eller fotar, hittar vi via Google. Då använder vi det avancerade sökfiltret och väljer bilder som enligt Google ”får användas.” Vi drivs inte av något vinstintresse, utan är en profil som vill nå ut till skolans elever (men även andra människor!) och ge dem uppdateringar kring varierande ämnen.

Hur vi kopplar detta till läroplanen

Läroplanen säger att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Läroplanen lyfter också fram att vi ska utveckla vår förmåga att ta personligt ansvar och ta del av en komplicerad verklighet och ges möjlighet att ta initiativ. Vi ska också utveckla förmågan att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Detta tycker vi att vi gör i och med arbetet med denna webbtidning. Ibland arbetar vi självständigt med kortare arbeten och ibland formar vi grupper och gör större projekt. Man kan även arbeta med många olika ämnen i denna profil (webbtidning). Det vi skriver om kan vi relatera till flera skolämne och det går alltid att hitta en koppling till de olika kursplanerna.

Varför vi ska vinna

Vi vill vinna webbstjärnan för att våra texter är genomtänkta med bra kvalité, trots att vi är en profil med fåtal personer. Vi lägger ned mycket tid på att inläggen och att designen ska se bra ut så våra läsare kan förstå samt fatta intresse. Inläggen ser vi också till är anpassade till alla. När vi jobbar i den här profilen gör vi inte det bara för att vinna och få priser, vi gör det för att det är roligt.

Vi har arbetat hårt med denna webbtidning, och en vinst skulle ge oss energi att driva vidare tidningen inpå nästa läsår. Då skulle de elever som slutar skolan alltid kunna återvända och läsa på webbtidningen för att se vad som pågår på skolan.